§0
Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συνεδριών μέσω Skype, zoom, Viber