§0
Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συνεδριών μέσω Skype, zoom, Viber

Πιστοποίηση IBCLC

Πιστοποίηση IBCLC

Από το 2012 έχω αποκτήσει την πιστοποίηση IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) μετά από συμμετοχή μου σε γρατές εξετάσεις. Πρόκειται για μια πιστοποίηση με παγκόσμια αναγνώριση, που συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση των πρακτικών του μητρικού θηλασμού και προϋποθέτει συνεχή επιμόρφωση η οποία αποδεικνύεται με την ανα πενταετία επανεξέταση του τιτλούχου.

Ως πιστοποιημένη σύμβουλος γαλουχίας προσφέρω εξειδικευμένη υποστήριξη στο μητρικό θηλασμό ενώ στη προγεννητική συμβουλευτική παρέχω πολύτιμες πληροφορίες για τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την γαλουχία.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της εξειδίκευσης μου μπορώ να αντιμετωπίσω προβλήματα και καταστάσεις όπως:

Ακόμη περισσότερες πληροφορίες για τους IBCLC θα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

error: Content is protected !!